طراحی کامل کلت کمری با استفاده از نرم افزار Solid Works

طراحی کامل کلت کمری با استفاده از نرم افزار Solid Works

طراحی کامل کلت کمری با استفاده از نرم افزار Solid Works

طراحی کامل قطعات و مونتاژ اسلحه کمری کلت با استفاده از نرم افزار Solid Works سالیدورکز

تمامی قطعات اسلحه در این پروژه مدلسازی شده اند

مناسب برای ساخت نمونه از طریق چاپ سه بعدی، ارائه به عنوان پروژه پایانی و ...

فایل ها دارای امکان اندک ویرایش می باشند


خرید آنلاین